Federalism in the World- Chandra Kanta Gyawali & Prakash A. Raj

 796.00 995.00

Federalism in the World- Chandra Kanta Gyawali & Prakash A. Raj

Authors: Chandra Kanta Gyawali & Prakash A. Raj
Publisher and Distributor: Pairavi Prakashan
Edition: First, 2010
Paperback: 468 pages
ISBN: 978-99372-2537-3
Color: Dark Blue and Yellow
Language: English

This book is written in the context of declaration of Nepal as an inclusive democratic and federal state after Fifth Amendment of Interim Constitution of Nepal, 2007 following elections to Constituent Assembly (CA) in Nepal in April 2008.

विश्वमा संघीयता – चन्द्रकान्त ज्यावाली र प्रकाश ए. राज

लेखकहरू: चन्द्रकान्त ज्यावाली र प्रकाश ए. राज
प्रकाशक र वितरक: पैराभी प्रकाशन
संस्करण: पहिलो, २०१०
कागजी आवरण: ४६८ पृष्ठहरू
ISBN: 978-99372-2537-3
रंग: गाढा निलो र पहेलो
भाषा: अंग्रेजी

यो पुस्तकले नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ को पाँचौं संशोधनको पछि, २००८ मा संघीय सभाका निर्वाचनपछि नेपाललाई समावेशी लोकतान्त्रिक र संघीय राष्ट्रको घोषणा भएको सन्दर्भमा लेखिएको छ।

Federalism in the World- Chandra Kanta Gyawali & Prakash A. Raj

Authors: Chandra Kanta Gyawali & Prakash A. Raj
Publisher and Distributor: Pairavi Prakashan
Edition: First, 2010
Paperback: 468 pages
ISBN: 978-99372-2537-3
Color: Dark Blue and Yellow
Language: English

This book is written in the context of declaration of Nepal as an inclusive democratic and federal state after Fifth Amendment of Interim Constitution of Nepal, 2007 following elections to Constituent Assembly (CA) in Nepal in April 2008.

विश्वमा संघीयता – चन्द्रकान्त ज्यावाली र प्रकाश ए. राज

लेखकहरू: चन्द्रकान्त ज्यावाली र प्रकाश ए. राज
प्रकाशक र वितरक: पैराभी प्रकाशन
संस्करण: पहिलो, २०१०
कागजी आवरण: ४६८ पृष्ठहरू
ISBN: 978-99372-2537-3
रंग: गाढा निलो र पहेलो
भाषा: अंग्रेजी

यो पुस्तकले नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ को पाँचौं संशोधनको पछि, २००८ मा संघीय सभाका निर्वाचनपछि नेपाललाई समावेशी लोकतान्त्रिक र संघीय राष्ट्रको घोषणा भएको सन्दर्भमा लेखिएको छ।

SKU: Federalism in the World- Chandra Kanta Gyawali & Prakash A. Raj
Category:
Tag:
Weight 0.0986 kg
Dimensions 18.2 × 3.2 × 24.3 cm
book-author

Dr. Chandrakanth Gewali, Prakash A. Raj

format

Language

English

Publisher and Distributor

Pairavi Prakashan