Nepal Vidhut Pradhikaran Prashasan Samuha Safalta Guru (Pratham Patra: Samanya Gyan Ganit ra Computer, Dritiya Patra: Seva Samuha Sambandhi Vistrit Gyan)- Nandaprasad Bhattarai and Er. Narayan Prasad Khanal

 959.00 1,199.00

Nepal Vidhut Pradhikaran Prashasan Samuha Safalta Guru (Pratham Patra: Samanya Gyan Ganit ra Computer, Dritiya Patra: Seva Samuha Sambandhi Vistrit Gyan)- Nandaprasad Bhattarai and E. Narayan Prasad Khanal

Author: Nandaprasad Bhattarai and E. Narayan Prasad Khanal
Publisher and Distributor: New Horizons Publisher and Distributor Pvt. Ltd.
Language: Nepali
Third Edition: 2024/2025
Pages:816

Based on the new syllabus of 2080 for the open competitive written examination for Level 4 Senior Meter Reader/ Office Assistant and Level 5 Meter Reading Supervisor/ Senior Assistant positions within Nepal Electricity Authority, Administration Service, Administration Group/Sub-group.

नेपाल विधुत प्राधिकरण प्रशासन समूह सफलता गुरु (प्रथम पत्र: सामान्य ज्ञान गणित र कम्प्युटर, दृितिय पत्र: सेवा समूह सम्बन्धी विस्तृत ज्ञान)- नन्दप्रसाद भट्टराई र ई. नारायण प्रसाद खनाल

लेखक: नन्दप्रसाद भट्टराई र ई. नारायण प्रसाद खनाल
प्रकाशक र वितरक: न्यू होराइजना पब्लिसर एण्ड डिस्ट्रिब्युटर प्रा. लि.
भाषा: नेपाली
तेस्रो संस्करण: २०२४/२०२५
पाना: ८१६

नेपाल विधुत प्राधिकरण, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह/ उपसमूह तह – ४, सिनियर मिटर रिडर/ कार्यालय सहायक तथा तह- ५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाइजर/ विरिष्ठ सहायक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम २०८० मा आधारित।

Nepal Electricity Authority Administration Group Success Guru (First Paper: General Knowledge, Mathematics, and Computer; Second Paper: Detailed Knowledge on Administration Group/ Sub-group-related Topics) – Nandaprasad Bhattarai and Er. Narayan Prasad Khanal

Nepal Vidhut Pradhikaran Prashasan Samuha Safalta Guru (Pratham Patra: Samanya Gyan Ganit ra Computer, Dritiya Patra: Seva Samuha Sambandhi Vistrit Gyan)- Nandaprasad Bhattarai and E. Narayan Prasad Khanal

Author: Nandaprasad Bhattarai and Er. Narayan Prasad Khanal
Publisher and Distributor: New Horizons Publisher and Distributor Pvt. Ltd.
Language: Nepali
Third Edition: 2024/2025
Pages:816

Based on the new syllabus of 2080 for the open competitive written examination for Level 4 Senior Meter Reader/ Office Assistant and Level 5 Meter Reading Supervisor/ Senior Assistant positions within Nepal Electricity Authority, Administration Service, Administration Group/Sub-group.

नेपाल विधुत प्राधिकरण प्रशासन समूह सफलता गुरु (प्रथम पत्र: सामान्य ज्ञान गणित र कम्प्युटर, दृितिय पत्र: सेवा समूह सम्बन्धी विस्तृत ज्ञान)- नन्दप्रसाद भट्टराई र ई. नारायण प्रसाद खनाल

लेखक: नन्दप्रसाद भट्टराई र ई. नारायण प्रसाद खनाल
प्रकाशक र वितरक: न्यू होराइजना पब्लिसर एण्ड डिस्ट्रिब्युटर प्रा. लि.
भाषा: नेपाली
तेस्रो संस्करण: २०२४/२०२५
पाना: ८१६

नेपाल विधुत प्राधिकरण, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह/ उपसमूह तह – ४, सिनियर मिटर रिडर/ कार्यालय सहायक तथा तह- ५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाइजर/ विरिष्ठ सहायक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम २०८० मा आधारित।

SKU: Nepal Vidhut Pradhikaran Prashasan Samuha Safalta Guru (Pratham Patra: Samanya Gyan Ganit ra Computer, Dritiya Patra: Seva Samuha Sambandhi Vistrit Gyan)- Nandaprasad Bhattarai and E. Narayan Prasad Khanal
Category:
Tag:
Weight 1.25 kg
Dimensions 15 × 3.2 × 24 cm
book-author

Er. Narayan Prasad Khanal, Narayan Prasad Bhattarai

format

Language

Nepali

Publisher and Distributor

New Horizons Publisher and Distributor Pvt. Ltd.