A Comprehensive Guide for Section Officer (Service Related Subject, Paper IV)- Rabin Dhakal and Gajendra Bhattarai

 952.00 1,190.00

A Comprehensive Guide for Section Officer (Service Related Subject, Paper IV)- Rabin Dhakal and Gajendra Bhattarai

Authors: Rabin Dhakal and Gajendra Bhattarai
Publisher and Distributor: Goodwill Publication Pvt. Ltd.
Edition: Second, 2080/081 B.S.
Paperback: 607 Pages
Language: English

The authors are extremely pleased to present the second edition of “A Comprehensive Guide for Section Officer Service-Related Subject: Paper IV.” This book is designed to assist aspirants in mastering key areas such as Public Management, Revenue Administration, Accounting, Auditing, Parliamentary Process, and the Federal System. It includes solutions to all past questions, presented with a standard answering format and precise answers.

शाखा अधिकृत (सेवा सम्बन्धी विषय, चौथो पत्र) को लागि व्यापक मार्गदर्शिका – रबिन ढकाल र गजेन्द्र भट्टराई

लेखकहरू: रबिन ढकाल र गजेन्द्र भट्टराई
प्रकाशक र वितरक: गुडविल पब्लिकेशन प्रा. लि.
संस्करण: दोस्रो, २०८०/०८१ ब.स.
कागजी आवरण: ६०७ पृष्ठहरू
भाषा: अंग्रेजी

यो पुस्तकले लोक व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन, लेखा, लेखा परीक्षण, संसदीय प्रक्रिया र संघीय प्रणाली जस्ता मुख्य क्षेत्रहरूमा दक्षता हासिल गर्न इच्छुक परीक्षार्थीहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तयार गरिएको हो। यसमा विगतका सबै प्रश्नहरूको समाधानहरू समावेश छन्, जुन मानक उत्तर दिने ढाँचामा र स्पष्ट उत्तरहरूका साथ प्रस्तुत गरिएको छ।

A Comprehensive Guide for Section Officer (Service Related Subject, Paper IV)- Rabin Dhakal and Gajendra Bhattarai

Authors: Rabin Dhakal and Gajendra Bhattarai
Publisher and Distributor: Goodwill Publication Pvt. Ltd.
Edition: Second, 2080/081 B.S.
Paperback: 607 Pages
Language: English

The authors are extremely pleased to present the second edition of “A Comprehensive Guide for Section Officer Service-Related Subject: Paper IV.” This book is designed to assist aspirants in mastering key areas such as Public Management, Revenue Administration, Accounting, Auditing, Parliamentary Process, and the Federal System. It includes solutions to all past questions, presented with a standard answering format and precise answers.

शाखा अधिकृत (सेवा सम्बन्धी विषय, चौथो पत्र) को लागि व्यापक मार्गदर्शिका – रबिन ढकाल र गजेन्द्र भट्टराई

लेखकहरू: रबिन ढकाल र गजेन्द्र भट्टराई
प्रकाशक र वितरक: गुडविल पब्लिकेशन प्रा. लि.
संस्करण: दोस्रो, २०८०/०८१ ब.स.
कागजी आवरण: ६०७ पृष्ठहरू
भाषा: अंग्रेजी

यो पुस्तकले लोक व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन, लेखा, लेखा परीक्षण, संसदीय प्रक्रिया र संघीय प्रणाली जस्ता मुख्य क्षेत्रहरूमा दक्षता हासिल गर्न इच्छुक परीक्षार्थीहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तयार गरिएको हो। यसमा विगतका सबै प्रश्नहरूको समाधानहरू समावेश छन्, जुन मानक उत्तर दिने ढाँचामा र स्पष्ट उत्तरहरूका साथ प्रस्तुत गरिएको छ।

SKU: A Comprehensive Guide for Section Officer (Service Related Subject, Paper IV)- Rabin Dhakal and Gajendra Bhattarai
Category:
Tag:
Weight 0.952 kg
Dimensions 17.2 × 3.5 × 24.6 cm
book-author

Gajendra Bhattarai, Rabin Dhakal

format

Language

English

Publisher and Distributor

Goodwill Publication Pvt. Ltd.