Sewa Samuhasambandhi Vishay Shakha Adhikari Chaturth Patra – Dr. Surendra Aryal

 996.00 1,245.00

Sewa Samuhasambandhi Vishay Shakha Adhikari Chaturth Patra – Dr. Surendra Aryal

Subject Branch Officer Fourth Paper related to Service Group – Dr. Surendra Aryal

Author: Dr. Surendra Aryal
Publisher and Distributor: Ashish Book House Pvt. Ltd.
Language: Nepali
Edition: 2080 B.S. (Mangsir)
Pages: 832

This book contains information regarding the management of public affairs in Federal Nepal, such as public management, revenue management, government accounting and audit management, parliamentary management, and it will be useful for Undersecretaries and Joint Secretaries.

सेवा समूहसम्बन्धी विषय शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र- डा. सुरेन्द्र अर्याल

लेखक: डा. सुरेन्द्र अर्याल
प्रकाशक र वितरक: आशिष बुक हाउस प्रा.ली.
भाषा: नेपाली
परिमार्जित तेस्रो संस्करण: वि.सं. २०८० (मंसिर)
पाना:८३२

यस पुस्तक भित्र संघिय नेपालमा सार्वजनिक कार्यको व्यवस्थापन सम्बन्धमा जानकारीहरु उल्लेख गरिएको छ जस्तै: सार्वजनिक व्यवस्थापन, राजस्व व्यवस्थापन, सरकारी लेखा र लेखापरीक्षण व्यवस्थापन, संसद् व्यवस्थापन र यस पुस्तकले उपसचिव र सहसचिवको लागि उपयोगी हुने छ।

Sewa Samuhasambandhi Vishay Shakha Adhikari Chaturth Patra – Dr. Surendra Aryal

Subject Branch Officer Fourth Paper related to Service Group – Dr. Surendra Aryal

Author: Dr. Surendra Aryal
Publisher and Distributor: Ashish Book House Pvt. Ltd.
Language: Nepali
Edition: 2080 B.S. (Mangsir)
Pages: 832

This book contains information regarding the management of public affairs in Federal Nepal, such as public management, revenue management, government accounting and audit management, parliamentary management, and it will be useful for Undersecretaries and Joint Secretaries.

सेवा समूहसम्बन्धी विषय शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र- डा. सुरेन्द्र अर्याल

लेखक: डा. सुरेन्द्र अर्याल
प्रकाशक र वितरक: आशिष बुक हाउस प्रा.ली.
भाषा: नेपाली
परिमार्जित तेस्रो संस्करण: वि.सं. २०८० (मंसिर)
पाना:८३२

यस पुस्तक भित्र संघिय नेपालमा सार्वजनिक कार्यको व्यवस्थापन सम्बन्धमा जानकारीहरु उल्लेख गरिएको छ जस्तै: सार्वजनिक व्यवस्थापन, राजस्व व्यवस्थापन, सरकारी लेखा र लेखापरीक्षण व्यवस्थापन, संसद् व्यवस्थापन र यस पुस्तकले उपसचिव र सहसचिवको लागि उपयोगी हुने छ।

SKU: Sewa Samuhasambandhi Vishay Shakha Adhikari Chaturth Patra - Dr. Surendra Aryal
Category:
Weight 2 kg
Dimensions 16 × 3.5 × 25 cm
book-author

Dr. Surendra Aryal

Language

Nepali

Publisher and Distributor

Ashish Book House Pvt. Ltd.

format