A Practical Guide to Officer’s English by Naresh Timilsina

By (author)Naresh Timilsina

 700.00 875.00

A Practical Guide to Officer’s English by Naresh Timilsina

Authors: Naresh Timilsina
Publisher and Distributor: Ashish Book House Pvt. Ltd.
Published Date: 2080/81
Paperback: 574 pages
Language: English

It includes PSC old questions, Grammar (syntactic Ability), Vocabulary Tricks, Reading Comprehension, PSC Model Sets, Pradesh Loksewa Model Questions and UPSC English.

अधिकृतका लागि अभ्यासको सानो पुस्तक – नरेश तिमिल्सिना

लेखक: नरेश तिमिल्सिना
प्रकाशक र वितरक: आशिष बुक हाउस प्रा. लि.
प्रकाशन मिति: २०८०/८१
कागजी आवरण: ५७४ पृष्ठहरू
भाषा: अंग्रेजी

यसमा पी.एस.सि. का पुराना प्रश्नहरू, व्याकरण (संरचनात्मक क्षमता), शब्दावली ट्रिक्स, पठन समझ, पी.एस.सि. मोडल सेटहरू, प्रदेश लोकसेवा माडल प्रश्न र यूपीएससि. अंग्रेजी समावेश गरिएको।

A Practical Guide to Officer’s English by Naresh Timilsina

Authors: Naresh Timilsina
Publisher and Distributor: Ashish Book House Pvt. Ltd.
Published Date: 2080/81
Paperback: 574 pages
Language: English

It includes PSC old questions, Grammar (syntactic Ability), Vocabulary Tricks, Reading Comprehension, PSC Model Sets, Pradesh Loksewa Model Questions and UPSC English.

अधिकृतका लागि अभ्यासको सानो पुस्तक – नरेश तिमिल्सिना

लेखक: नरेश तिमिल्सिना
प्रकाशक र वितरक: आशिष बुक हाउस प्रा. लि.
प्रकाशन मिति: २०८०/८१
कागजी आवरण: ५७४ पृष्ठहरू
भाषा: अंग्रेजी

यसमा पी.एस.सि. का पुराना प्रश्नहरू, व्याकरण (संरचनात्मक क्षमता), शब्दावली ट्रिक्स, पठन समझ, पी.एस.सि. मोडल सेटहरू, प्रदेश लोकसेवा माडल प्रश्न र यूपीएससि. अंग्रेजी समावेश गरिएको।

SKU: A Practical Guide to Officer's English by Naresh Timilsina
Category:
Weight 1.2 kg
Dimensions 16.2 × 3.2 × 26.5 cm
book-author

Naresh Timilsina

format

Language

English

Publisher and Distributor

Ashish Book House Pvt. Ltd.