Quantitative Aptitude & Verbal and Non-Verbal Reasoning GK (Combo Nepali Edition)- Dr. R.S. Aggarwal

 1,494.00 1,758.00

Quantitative Aptitude & Verbal and Non-Verbal Reasoning GK (Combo Nepali Edition)- Dr. R.S. Aggarwal

Authors: Dr. R.S. Aggarwal
Publisher and Distributor: S Chand And Company Limited
ISBN: 978-93-5870-229-3
Language: English

Aligned with the latest Lok Sewa Aayog syllabus, this Quantitative Aptitude guide is invaluable for competitive exams such as Sakha Adhikrit, Nayab Subba, Kharidar, Nepal Police, Nepal Army, APF, Banking, Technical Officers, Teacher Service, NEA, Telecom, CAAN, Local Governance, and Mahila Bikas, featuring updated questions and solutions.

गणितीय योग्यता र भर्वल तथा नन- भर्वल तर्क जी.के. (कम्बो नेपाली संस्करण) – डा. आर.एस. अग्रवाल

लेखक: डा. आर.एस. अग्रवाल
प्रकाशक र वितरक: अनुकूल प्रकाशन प्रा. लि.
भाषा: नेपाली

लोक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको यो गणितीय योग्यता गाइड शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार, नेपाल प्रहरी, नेपाल सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, बैंकिङ, प्राविधिक अधिकृत, शिक्षक सेवा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, स्थानीय शासन, र महिला विकास जस्ता प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूको तयारीका लागि अत्यन्त उपयोगी छ, जसमा अद्यावधिक प्रश्नहरू र समाधानहरू समावेश छन्।

Quantitative Aptitude & Verbal and Non-Verbal Reasoning GK (Combo Nepali Edition)- Dr. R.S. Aggarwal

Authors: Dr. R.S. Aggarwal
Publisher and Distributor: S Chand And Company Limited
ISBN: 978-93-5870-229-3
Language: English

Aligned with the latest Lok Sewa Aayog syllabus, this Quantitative Aptitude guide is invaluable for competitive exams such as Sakha Adhikrit, Nayab Subba, Kharidar, Nepal Police, Nepal Army, APF, Banking, Technical Officers, Teacher Service, NEA, Telecom, CAAN, Local Governance, and Mahila Bikas, featuring updated questions and solutions.

गणितीय योग्यता र भर्वल तथा नन- भर्वल तर्क जी.के. (कम्बो नेपाली संस्करण) – डा. आर.एस. अग्रवाल

लेखक: डा. आर.एस. अग्रवाल
प्रकाशक र वितरक: अनुकूल प्रकाशन प्रा. लि.
भाषा: नेपाली

लोक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको यो गणितीय योग्यता गाइड शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार, नेपाल प्रहरी, नेपाल सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, बैंकिङ, प्राविधिक अधिकृत, शिक्षक सेवा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, स्थानीय शासन, र महिला विकास जस्ता प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूको तयारीका लागि अत्यन्त उपयोगी छ, जसमा अद्यावधिक प्रश्नहरू र समाधानहरू समावेश छन्।

SKU: Quantitative Aptitude & Verbal and Non-Verbal Reasoning GK (Combo Nepali Edition)- Dr. R.S. Aggarwal
Category:
Tag:
Weight 2.6 kg
Dimensions 20.4 × 6.8 × 30.2 cm
book-author

Dr. R.S. Aggarwal

format

Language

English

Publisher and Distributor

S Chand And Company Limited