Nepalma Prashasan Sudhar Aayogka Pratibedanharu- Shyam Kumar Bhattarai

 1,504.00 1,880.00

Nepalma Prashasan Sudhar Aayogka Pratibedanharu- Shyam Kumar Bhattarai

Author: Shyam Kumar Bhattarai
Publication & Distributors: Sopan Monthly and Makalu Publication House
First Edition: 2073 Poush

Report of the Nepal Administrative Reorganisation Committee (Buch Commission Report, 2009)
Nepal District Administration Reorganisation Report, 2013
Administrative Decentralisation Commission Report, 2020
First Administrative Reform Commission Report, 2025
Third Administrative Reform Commission Report, 2027
Administrative Reform Commission Report, 2032-33
Administrative Reform Commission Report, 2048
Report on Government Organization, Training, and Corruption Control, 2056
Administrative Restructuring Commission Report, 2066
Administrative Reform Suggestion Committee Report, 2070
Administrative Reform Implementation Committee Report, 2073

नेपालमा प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरु समिक्षात्मक टिप्पणी सहित – श्यामकुमार भट्टराई

लेखक: श्यामकुमार भट्टराई
प्रकाशक र वितरक: सोपान मासिक र मकालु प्रकाशन गृह
प्रथम संस्करण : २०७३ पुष

Report of the Nepal Administrative Reorganisation Committee (BUCH COMMISSION REPORT, 2009)
नेपालको जिल्ला प्रशासन पुनर्गठनको रिपोर्ट, २०१३
प्रशासन शक्ति विकेन्द्रिकरण आयोगको प्रतिवेदन, २०२०
प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदन, २०२५
प्रशासन सुधार आयोगका तेस्रो प्रतिवेदन, २०२७
प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदन, २०३२-३३
प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदन, २०४८
श्री ५ को सरकार संगठनात्मक स्वरुप, तालीम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धि प्रतिवेदन, २०५६
प्रशासन पुन: संरचना आयोगको प्रतिवेदन, २०६६
प्रशासन सुधार सुझाव समिति प्रतिवेदन, २०७०
प्रशासन सुधार कार्यन्वयन समितिको प्रतिवेदन, २०७३

Nepalma Prashasan Sudhar Aayogka Pratibedanharu- Shyam Kumar Bhattarai

Author: Shyam Kumar Bhattarai
Publication & Distributors: Sopan Monthly and Makalu Publication House
First Edition: 2073 Poush

Report of the Nepal Administrative Reorganisation Committee (Buch Commission Report, 2009)
Nepal District Administration Reorganisation Report, 2013
Administrative Decentralisation Commission Report, 2020
First Administrative Reform Commission Report, 2025
Third Administrative Reform Commission Report, 2027
Administrative Reform Commission Report, 2032-33
Administrative Reform Commission Report, 2048
Report on Government Organization, Training, and Corruption Control, 2056
Administrative Restructuring Commission Report, 2066
Administrative Reform Suggestion Committee Report, 2070
Administrative Reform Implementation Committee Report, 2073

नेपालमा प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरु समिक्षात्मक टिप्पणी सहित – श्यामकुमार भट्टराई

लेखक: श्यामकुमार भट्टराई
प्रकाशक र वितरक: सोपान मासिक र मकालु प्रकाशन गृह
प्रथम संस्करण : २०७३ पुष

Report of the Nepal Administrative Reorganisation Committee (BUCH COMMISSION REPORT, 2009)
नेपालको जिल्ला प्रशासन पुनर्गठनको रिपोर्ट, २०१३
प्रशासन शक्ति विकेन्द्रिकरण आयोगको प्रतिवेदन, २०२०
प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदन, २०२५
प्रशासन सुधार आयोगका तेस्रो प्रतिवेदन, २०२७
प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदन, २०३२-३३
प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदन, २०४८
श्री ५ को सरकार संगठनात्मक स्वरुप, तालीम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धि प्रतिवेदन, २०५६
प्रशासन पुन: संरचना आयोगको प्रतिवेदन, २०६६
प्रशासन सुधार सुझाव समिति प्रतिवेदन, २०७०
प्रशासन सुधार कार्यन्वयन समितिको प्रतिवेदन, २०७३

SKU: Nepalma Prashasan Sudhar Aayogka Pratibedanharu- Shyam Kumar Bhattarai
Category:
Tag:
Weight 5 kg
Dimensions 16 × 8 × 28 cm
book-author

Shyam Kumar Bhattarai

format

Language

Nepali

Publisher and Distributor

Makalu Publication House, Sopan Monthly