Agriculture Officer Knowledge PSC Agriculture Officer (Second Paper)- Chandra Prakash Rokay and Ritesh Kumar Jha

 1,260.00 1,575.00

Agriculture Officer Knowledge PSC Agriculture Officer (Second Paper)- Chandra Prakash Rokay and Ritesh Kumar Jha

Authors:Chandra Prakash Rokay and Ritesh Kumar Jha
Publisher and Distributor: Pratistha Publication Pvt. Ltd.
Edition: Third, 2024 AD
Paperback: 1006 Pages
Language: English

The third edition of Agriculture Officer Knowledge Capsule: PSC Second Paper, written by Ritesh Kumar Jha and Chandra Prakash Rokaya, includes PSC questions and solutions since 2071 BS. It is updated to the latest PSC syllabus and provides crucial information on Horticulture, Agronomy, Soil Science, and Plant Protection. It also covers Agricultural Extension, Horticulture, Agricultural Economics, and Soil Science, with a focus on writing skills for the subjective second paper. The content is systematically organized to cater to federal, provincial, and local levels.

कृषि अधिकृत ज्ञान पीएससी कृषि अधिकृत (दोस्रो पत्र)- चन्द्र प्रकाश रोकाया र रितेश कुमार झा

लेखक: चन्द्र प्रकाश रोकाया र रितेश कुमार झा
प्रकाशक र वितरक: प्रतिष्ठा पब्लिकेशन प्रा. लि.
संस्करण: तेस्रो, २०२४ ई.
पेपरब्याक: १००६ पृष्ठहरू
भाषा: अंग्रेजी

कृषि अधिकृत ज्ञान क्याप्सुल: पीएससी दोस्रो पत्रको तेस्रो संस्करण, रितेश कुमार झा र चन्द्र प्रकाश रोकायाद्वारा लिखित, २०७१ बीएस यताका पीएससी प्रश्नहरू र समाधानहरू समावेश गर्दछ। यो नयाँ पीएससी पाठ्यक्रम अनुसार अद्यावधिक गरिएको छ र बागवानी, कृषि विज्ञान, माटो विज्ञान, र बिरुवा संरक्षणमा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ। यसमा कृषि विस्तार, बागवानी, कृषि अर्थशास्त्र, र माटो विज्ञान पनि समेटिएको छ, दोस्रो पत्रका लागि लेखन कौशलमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। सामग्री संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय तहहरूलाई लक्षित गरेर व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। छ।

Agriculture Officer Knowledge PSC Agriculture Officer (Second Paper)- Chandra Prakash Rokay and Ritesh Kumar Jha

Authors:Chandra Prakash Rokay and Ritesh Kumar Jha
Publisher and Distributor: Pratistha Publication Pvt. Ltd.
Edition: Third, 2024 AD
Paperback: 1006 Pages
Language: English

The third edition of Agriculture Officer Knowledge Capsule: PSC Second Paper, written by Ritesh Kumar Jha and Chandra Prakash Rokaya, includes PSC questions and solutions since 2071 BS. It is updated to the latest PSC syllabus and provides crucial information on Horticulture, Agronomy, Soil Science, and Plant Protection. It also covers Agricultural Extension, Horticulture, Agricultural Economics, and Soil Science, with a focus on writing skills for the subjective second paper. The content is systematically organized to cater to federal, provincial, and local levels.

कृषि अधिकृत ज्ञान पीएससी कृषि अधिकृत (दोस्रो पत्र)- चन्द्र प्रकाश रोकाया र रितेश कुमार झा

लेखक: चन्द्र प्रकाश रोकाया र रितेश कुमार झा
प्रकाशक र वितरक: प्रतिष्ठा पब्लिकेशन प्रा. लि.
संस्करण: तेस्रो, २०२४ ई.
पेपरब्याक: १००६ पृष्ठहरू
भाषा: अंग्रेजी

कृषि अधिकृत ज्ञान क्याप्सुल: पीएससी दोस्रो पत्रको तेस्रो संस्करण, रितेश कुमार झा र चन्द्र प्रकाश रोकायाद्वारा लिखित, २०७१ बीएस यताका पीएससी प्रश्नहरू र समाधानहरू समावेश गर्दछ। यो नयाँ पीएससी पाठ्यक्रम अनुसार अद्यावधिक गरिएको छ र बागवानी, कृषि विज्ञान, माटो विज्ञान, र बिरुवा संरक्षणमा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ। यसमा कृषि विस्तार, बागवानी, कृषि अर्थशास्त्र, र माटो विज्ञान पनि समेटिएको छ, दोस्रो पत्रका लागि लेखन कौशलमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। सामग्री संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय तहहरूलाई लक्षित गरेर व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। छ।

SKU: Agriculture Officer Knowledge PSC Agriculture Officer (Second Paper)- Chandra Prakash Rokay and Ritesh Kumar Jha
Category:
Tag:
Weight 1.85 kg
Dimensions 19.2 × 5.6 × 24.7 cm
book-author

Chandra Prakash Rokaya, Ritesh Kumar Jha

format

Language

English

Publisher and Distributor

Pratistha Publication Pvt. Ltd.