Essential BCA Entrance Preparation Book by Saral Shikshya Management Team (Madhukar Yadav, Madhu Chaulagain and Babita Rimal)

 479.00 599.00

Essential BCA Entrance Preparation Book by Saral Shikshya Management Team (Madhukar Yadav, Madhu Chaulagain and Babita Rimal)

Authors: Saral Shikshya Management Team (Madhukar Yadav, Madhu Chaulagain and Babita Rimal)
Publisher and Distributor: Saral Shikshya Pvt. Ltd.
Sixth Edition: 2081 Revised
Language: English

This book offers comprehensive subject reviews, ample of practice tests, past questions, and model tests to fully equip and prepare students to excel in the entrance exam and also it covers the syllabus for various competitive examinations, including: Tribhuvan University (TU) FOHSS- BCA, Pokhara University- BCA and Purbanchal University- BCA.

महत्वपूर्ण बीसीए प्रवेश तयारी पुस्तक- सरल शिक्षा प्रबन्धन टिम

लेखकहरू: सरल शिक्षा प्रबन्धन टिम
प्रकाशक र वितरक: सरल शिक्षा प्रा. लि. र क्वालिटी बुक्स र स्टेशनरी
छठो संस्करण: सुधारित २०८१
भाषा: अंग्रेजी

यो व्यापक पुस्तकले विषय अगाडि विश्लेषण, व्यापक प्रशिक्षण परीक्षाहरू, अतीत प्रश्नहरू, र मॉडल परीक्षाहरू प्रदान गर्दछ जसले छात्रहरूलाई प्रवेश परीक्षामा अत्यन्त उत्कृष्ट बनाउन तयारी गर्न मद्दत गर्दछ। यसमा ट्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू) एफओएचएसएस-बीसीए, पोखरा विश्वविद्यालय-बीसीए, र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय-बीसीएका लागि पाठ्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।

Essential BCA Entrance Preparation Book by Saral Shikshya Management Team (Madhukar Yadav, Madhu Chaulagain and Babita Rimal)

Authors: Saral Shikshya Management Team (Madhukar Yadav, Madhu Chaulagain and Babita Rimal)
Publisher and Distributor: Saral Shikshya Pvt. Ltd.
Sixth Edition: 2081 Revised
Language: English

This book offers comprehensive subject reviews, ample of practice tests, past questions, and model tests to fully equip and prepare students to excel in the entrance exam and also it covers the syllabus for various competitive examinations, including: Tribhuvan University (TU) FOHSS- BCA, Pokhara University- BCA and Purbanchal University- BCA.

महत्वपूर्ण बीसीए प्रवेश तयारी पुस्तक- सरल शिक्षा प्रबन्धन टिम

लेखकहरू: सरल शिक्षा प्रबन्धन टिम
प्रकाशक र वितरक: सरल शिक्षा प्रा. लि. र क्वालिटी बुक्स र स्टेशनरी
छठो संस्करण: सुधारित २०८१
भाषा: अंग्रेजी

यो व्यापक पुस्तकले विषय अगाडि विश्लेषण, व्यापक प्रशिक्षण परीक्षाहरू, अतीत प्रश्नहरू, र मॉडल परीक्षाहरू प्रदान गर्दछ जसले छात्रहरूलाई प्रवेश परीक्षामा अत्यन्त उत्कृष्ट बनाउन तयारी गर्न मद्दत गर्दछ। यसमा ट्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू) एफओएचएसएस-बीसीए, पोखरा विश्वविद्यालय-बीसीए, र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय-बीसीएका लागि पाठ्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।

SKU: Essential BCA Entrance Preparation Book by Saral Shikshya Management Team
Category:
Tag:
Weight 0.956 kg
Dimensions 19.2 × 1.5 × 26.3 cm
book-author

Saral Shikshya Management Team

format

Language

English

Publisher and Distributor

Quality Books and Stationary, Saral Shikshya Pvt. Ltd.