Laingikta Ra Himsa Part-2

 316.00 395.00

लैंगिकता र हिंसा भाग-२

लेखक: शान्ता नेपाल मरासिनी
प्रकाशक: पैरवी प्रकाशन
संस्करण: 2080
ISBN Number: 978-9937-9575-9-5

केटाकेटी या अन्य सबैलाई विद्यालय शिक्षाका मध्यमबाट घर, परिवार, समुदाय, समाज र शासनमा उठेका लैंङ्गिक सवालसंग जोडेर उनीहरुको ज्ञानको सिमा बढाउने, लैंङ्गिक समानता, समता र न्यायका सम्बन्धमा समालोचनात्मक दृष्टिकोण राखी लैंङ्गिक न्याय स्थापनामा सरिक गराउने लक्ष्यले यस पुस्तक प्रस्तुत गरिएको।

This book is presented with the aim of expanding the knowledge of children and others through school education by connecting it with gender issues raised at home, family, community, society, and governance. It aims to engage them in establishing gender justice by fostering a critical perspective on gender equality, equity, and justice.

लैंगिकता र हिंसा भाग-२

लेखक: शान्ता नेपाल मरासिनी
प्रकाशक: पैरवी प्रकाशन
संस्करण: 2080
ISBN Number: 978-9937-9575-9-5

केटाकेटी या अन्य सबैलाई विद्यालय शिक्षाका मध्यमबाट घर, परिवार, समुदाय, समाज र शासनमा उठेका लैंङ्गिक सवालसंग जोडेर उनीहरुको ज्ञानको सिमा बढाउने, लैंङ्गिक समानता, समता र न्यायका सम्बन्धमा समालोचनात्मक दृष्टिकोण राखी लैंङ्गिक न्याय स्थापनामा सरिक गराउने लक्ष्यले यस पुस्तक प्रस्तुत गरिएको।

This book is presented with the aim of expanding the knowledge of children and others through school education by connecting it with gender issues raised at home, family, community, society, and governance. It aims to engage them in establishing gender justice by fostering a critical perspective on gender equality, equity, and justice.

SKU: Laingikta-Ra-Himsa-Part-2
Category:
Tag:
Weight 0.75 kg
book-author

Shanta Nepal Marasini

format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.