Prashasan ra Byawasthapan Upasachiwa, Pratham Patra – Siddharaj Joshi ra Kiran Joshi

 676.00 845.00

Prashasan ra Byawasthapan Upasachiwa, Pratham Patra – Siddharaj Joshi ra Kiran Joshi

Administration and Management Undersecretary, First Paper – Siddharaj Joshi and Kiran Joshi

Authors: Siddharaj Joshi and Kiran Joshi
Publisher and Distributor: Pairavi Prakashan
Edition: Second, 2078 Kartik
Pages: 422
Language: Nepali

This book is presented in accordance with the new curriculum set by the Public Service Commission for the position of Undersecretary. It covers the subject matter to help competitors study and achieve success, serving as a simple, easy, and supportive guide.

प्रशासन र व्यवस्थापन उपसचिव, प्रथम पत्र- सिध्दराज जोशी र किरण जोशी

लेखक: सिध्दराज जोशी र किरण जोशी
प्रकाशक तथा वितरक: पैरवी प्रकाशन
संस्करण: दोस्रो २०७८, कार्तिक
पाना: ४२२
भाषा: नेपाली

यस पुस्तकमा लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको उपसचिव पदको नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार विषयवस्तुलाई समेटी प्रतिस्पर्धीहरुलाई अध्ययन गरि सफलता हासिल गर्न सरल, सहज र सहयोगीको भूमिका निर्वाह हुने गरि प्रस्तुत गरिएको छ।

Prashasan ra Byawasthapan Upasachiwa, Pratham Patra – Siddharaj Joshi ra Kiran Joshi

Administration and Management Undersecretary, First Paper – Siddharaj Joshi and Kiran Joshi

Authors: Siddharaj Joshi and Kiran Joshi
Publisher and Distributor: Pairavi Prakashan
Edition: Second, 2078 Kartik
Pages: 422
Language: Nepali

This book is presented in accordance with the new curriculum set by the Public Service Commission for the position of Undersecretary. It covers the subject matter to help competitors study and achieve success, serving as a simple, easy, and supportive guide.

प्रशासन र व्यवस्थापन उपसचिव, प्रथम पत्र- सिध्दराज जोशी र किरण जोशी

लेखक: सिध्दराज जोशी र किरण जोशी
प्रकाशक तथा वितरक: पैरवी प्रकाशन
संस्करण: दोस्रो २०७८, कार्तिक
पाना: ४२२
भाषा: नेपाली

यस पुस्तकमा लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको उपसचिव पदको नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार विषयवस्तुलाई समेटी प्रतिस्पर्धीहरुलाई अध्ययन गरि सफलता हासिल गर्न सरल, सहज र सहयोगीको भूमिका निर्वाह हुने गरि प्रस्तुत गरिएको छ।

SKU: Prashasan ra Byawasthapan Upasachiwa, Pratham Patra - Siddharaj Joshi ra Kiran Joshi
Category:
Tag:
Weight 0.0752 kg
Dimensions 15.2 × 2.6 × 24.2 cm
book-author

Kiran Joshi, Siddharaj Joshi

format

Language

Nepali

Publisher and Distributor

Pairavi Prakashan