Nepal Vidhut Pradhikaran Electrical Samuha Safalta Gyan Tah 3, 4 ra 5 – Er. Sanjip Bhattarai, Er. Prakash Kafle ra Nanda Prasad Bhattarai

 1,279.00 1,599.00

Nepal Vidhut Pradhikaran Electrical Samuha Safalta Gyan Tah 3, 4 ra 5 – Er. Sanjip Bhattarai, Er. Prakash Kafle ra Nanda Prasad Bhattarai

Nepal Electricity Authority Electrical Group Success Guide Levels 3, 4, and 5 – Er. Sanjip Bhattarai, Er. Prakash Kafle ra Nanda Prasad Bhattarai

Author: Er. Sanjip Bhattarai, Er. Prakash Kafle ra Nanda Prasad Bhattarai
Publisher and Distributor: New Horizons Publisher and Distributor Pvt. Ltd.
Language: Nepali
Edition: 2081/2082
Pages:950

A useful book prepared according to the new curriculum for the Technical Service, Electrical Group, Levels 3, 4, and 5 of Nepal Electricity Authority, administered by the Public Service Commission.

नेपाल विधुत प्राधिकरण इलेक्ट्रिकल समूह सफलता ज्ञान तह ३, ४ र ५ – इ. सन्जिप भट्टराई, इ. प्रकाश काफ्ले र नन्द प्रसाद भट्टराई

लेखक: इ. सन्जिप भट्टराई, इ. प्रकाश काफ्ले र नन्द प्रसाद भट्टराई
प्रकाशक र वितरक: न्यू होराइजना पब्लिसर एण्ड डिस्ट्रिब्युटर प्रा. लि.
भाषा: नेपाली
संस्करण: २०८१/२०८२
पाना: ९५०

लोक सेवा आयोगबाट लिइने नेपाल विधुत प्रधिकरण प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, तह ३, ४ र ५ को नयाँ पाठ्यक्रम आनुसार तयार पारिएको उपयोगी पुस्तक।

 

 

Nepal Vidhut Pradhikaran Electrical Samuha Safalta Gyan Tah 3, 4 ra 5 – Er. Sanjip Bhattarai, Er. Prakash Kafle ra Nanda Prasad Bhattarai

Nepal Electricity Authority Electrical Group Success Guide Levels 3, 4, and 5 – Er. Sanjip Bhattarai, Er. Prakash Kafle ra Nanda Prasad Bhattarai

Author: Er. Sanjip Bhattarai, Er. Prakash Kafle ra Nanda Prasad Bhattarai
Publisher and Distributor: New Horizons Publisher and Distributor Pvt. Ltd.
Language: Nepali
Edition: 2081/2082
Pages:950

A useful book prepared according to the new curriculum for the Technical Service, Electrical Group, Levels 3, 4, and 5 of Nepal Electricity Authority, administered by the Public Service Commission.

नेपाल विधुत प्राधिकरण इलेक्ट्रिकल समूह सफलता ज्ञान तह ३, ४ र ५ – इ. सन्जिप भट्टराई, इ. प्रकाश काफ्ले र नन्द प्रसाद भट्टराई

लेखक: इ. सन्जिप भट्टराई, इ. प्रकाश काफ्ले र नन्द प्रसाद भट्टराई
प्रकाशक र वितरक: न्यू होराइजना पब्लिसर एण्ड डिस्ट्रिब्युटर प्रा. लि.
भाषा: नेपाली
संस्करण: २०८१/२०८२
पाना: ९५०

लोक सेवा आयोगबाट लिइने नेपाल विधुत प्रधिकरण प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, तह ३, ४ र ५ को नयाँ पाठ्यक्रम आनुसार तयार पारिएको उपयोगी पुस्तक।

 

 

SKU: Nepal Vidhut Pradhikaran Electrical Samuha Safalta Gyan Tah 3, 4 ra 5 - Er. Sanjip Bhattarai, Er. Prakash Kafle ra Nanda Prasad Bhattarai
Categories:,
Tag:
Weight 2 kg
Dimensions 15 × 3.9 × 25 cm
book-author

Er. Prakash Kafle, Er. Sanjip Bhattarai, Nanda Prasad Bhattarai

format

Language

Nepali

Publisher and Distributor

New Horizons Publisher and Distributor Pvt. Ltd.