B.Sc. CSIT Entrance Preparation Book by Saral Shikshya Management Team

 959.00 1,199.00

B.Sc. CSIT Entrance Preparation Book by Saral Shikshya Management Team

Authors: Saral Shikshya Management Team
Publisher and Distributor: Saral Shikshya Pvt. Ltd.
Seventh Edition: 2081 Revised Edition
Language: English

This book has been structured concisely and precisely sans beating about the blush and hitting on the head only, being based entirely on the new B.Sc. CSIT Entrance Syllabus introduced by TUIOST in 2080. Alongside, it is equally useful for Science and Technology faculties in different universities of Nepal. This book embraces all the subject-wise theories and chapter-wise questions with answers.

बी.एस्सी. सीएसआईटी प्रवेश तयारी पुस्तक – सरल शिक्षा प्रबन्धन टिम

लेखकहरू: सरल शिक्षा प्रबन्धन टिम
प्रकाशक र वितरक: सरल शिक्षा प्रा. लि.
सातौं संस्करण: २०८१ सुधारित संस्करण
भाषा: अंग्रेजी

यो पुस्तक नयाँ बी.एस्सी. सीएसआईटी प्रवेश पाठ्यक्रमको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आईओएसटीले २०८० मा पेश गरेको पाठ्यक्रम अनुसार बनाईएको छ। यसमा अनावश्यक कुरा नभएर मुख्य विषयमा केन्द्रित गरिएको छ। साथै, यो नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयका विज्ञान र प्रविधि संकायका विद्यार्थीहरूका लागि पनि समान रूपमा उपयोगी छ। यस पुस्तकमा सबै विषयका सिद्धान्तहरू र अध्याय अनुसारका प्रश्नहरू र उत्तरहरू समावेश गरिएको छ।

B.Sc. CSIT Entrance Preparation Book by Saral Shikshya Management Team

Authors: Saral Shikshya Management Team
Publisher and Distributor: Saral Shikshya Pvt. Ltd.
Seventh Edition: 2081 Revised Edition
Language: English

This book has been structured concisely and precisely sans beating about the blush and hitting on the head only, being based entirely on the new B.Sc. CSIT Entrance Syllabus introduced by TUIOST in 2080. Alongside, it is equally useful for Science and Technology faculties in different universities of Nepal. This book embraces all the subject-wise theories and chapter-wise questions with answers.

बी.एस्सी. सीएसआईटी प्रवेश तयारी पुस्तक – सरल शिक्षा प्रबन्धन टिम

लेखकहरू: सरल शिक्षा प्रबन्धन टिम
प्रकाशक र वितरक: सरल शिक्षा प्रा. लि.
सातौं संस्करण: २०८१ सुधारित संस्करण
भाषा: अंग्रेजी

यो पुस्तक नयाँ बी.एस्सी. सीएसआईटी प्रवेश पाठ्यक्रमको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आईओएसटीले २०८० मा पेश गरेको पाठ्यक्रम अनुसार बनाईएको छ। यसमा अनावश्यक कुरा नभएर मुख्य विषयमा केन्द्रित गरिएको छ। साथै, यो नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयका विज्ञान र प्रविधि संकायका विद्यार्थीहरूका लागि पनि समान रूपमा उपयोगी छ। यस पुस्तकमा सबै विषयका सिद्धान्तहरू र अध्याय अनुसारका प्रश्नहरू र उत्तरहरू समावेश गरिएको छ।

SKU: B.Sc. CSIT Entrance Preparation Book by Saral Shikshya Management Team
Category:
Tag:
Weight 1.65 kg
Dimensions 20.3 × 4.3 × 31.2 cm
book-author

Saral Shikshya Management Team

format

Language

English

Publisher and Distributor

Saral Shikshya Pvt. Ltd.