Nyaya Prashasan – Govinda Khanal

By (author)Govinda Khanal

 716.00 895.00

Nyaya Prashasan – Govinda Khanal

Judicial Administration – Govinda Khanal

Author: Govinda Khanal
Publisher and Distributor: Pairavi Prakashan
Edition: First, 2079
Pages: 594
Language: Nepali

This book presents topics related to justice and law, including materials noted during the study of the Joint Secretary. The included topics are divided into five parts based on the nature of the subject, such as Jurisprudence and Law, Judicial Administration, International Law and Drafting of Laws, Criminal Justice System, and Miscellaneous Topics. Additionally, this book will be useful for students, legal professionals, and curious readers in the fields of Joint Secretary, District Judge, Undersecretary, and other areas of justice and law.

न्याय प्रशासन- गोविन्द खनाल

लेखक: गोविन्द खनाल
प्रकाशक तथा वितरक: पैरवी प्रकाशन
संस्करण: प्रथम, २०७९
पाना: ५९४
भाषा: नेपाली

यस पुस्तकमा न्याय र कानुनका विषयवस्तु, सहसचिव अध्ययनका क्रममा टिपोट गरिएका सामग्रीहरु प्रस्तुत गरिएको छ र समावेश गरिएका विषयहरुलाई विषयको प्रकृतिका आधारमा पाँच भागमा विभाजन गरियको छ जस्तै: विधिशास्त्र र कानुन, न्यायिक प्रशासन, अन्तराष्ट्रिय कानुन र कानुनको मस्यौदा, फौजदारी न्याय प्रणालीका विषयवस्तु, विविध विषयवस्तु। साथ- साथै यो पुस्तक सहसचिव, जिल्ला न्यायाधिश, उपसचिवलगायत न्याय र कानुनको क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी र जिज्ञासु पाठकहरुलाई उपयोगी हुने छ।

Nyaya Prashasan – Govinda Khanal

Judicial Administration – Govinda Khanal

Author: Govinda Khanal
Publisher and Distributor: Pairavi Prakashan
Edition: First, 2079
Pages: 594
Language: Nepali

This book presents topics related to justice and law, including materials noted during the study of the Joint Secretary. The included topics are divided into five parts based on the nature of the subject, such as Jurisprudence and Law, Judicial Administration, International Law and Drafting of Laws, Criminal Justice System, and Miscellaneous Topics. Additionally, this book will be useful for students, legal professionals, and curious readers in the fields of Joint Secretary, District Judge, Undersecretary, and other areas of justice and law.

न्याय प्रशासन- गोविन्द खनाल

लेखक: गोविन्द खनाल
प्रकाशक तथा वितरक: पैरवी प्रकाशन
संस्करण: प्रथम, २०७९
पाना: ५९४
भाषा: नेपाली

यस पुस्तकमा न्याय र कानुनका विषयवस्तु, सहसचिव अध्ययनका क्रममा टिपोट गरिएका सामग्रीहरु प्रस्तुत गरिएको छ र समावेश गरिएका विषयहरुलाई विषयको प्रकृतिका आधारमा पाँच भागमा विभाजन गरियको छ जस्तै: विधिशास्त्र र कानुन, न्यायिक प्रशासन, अन्तराष्ट्रिय कानुन र कानुनको मस्यौदा, फौजदारी न्याय प्रणालीका विषयवस्तु, विविध विषयवस्तु। साथ- साथै यो पुस्तक सहसचिव, जिल्ला न्यायाधिश, उपसचिवलगायत न्याय र कानुनको क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी र जिज्ञासु पाठकहरुलाई उपयोगी हुने छ।

SKU: Nyaya Prashasan - Govinda Khanal
Category:
Tag:
Weight 0.956 kg
Dimensions 16.2 × 3.2 × 24.3 cm
book-author

Govinda Khanal

format

Language

Nepali

Publisher and Distributor

Pairavi Prakashan