Pancharatna Komal Geeta – Late Komalnath Adhikari

 274.00 288.00

Pancharatna Komal Geeta – Late Komalnath Adhikari

Author: Late Komalnath Adhikari
Publisher: Narayan Prasad Acharya
Publisher and Distributor: Yashoda Pustakalaya
Pages: 320
Language: Nepali and Sanskrit

“Pancharatna Komal Geeta” is a significant work authored by the late Komalnath Adhikari. This book is published by Narayan Prasad Acharya and distributed by Yashoda Pustakalaya. It is available in both Nepali and Sanskrit languages and spans a total of 320 pages.

This book offers a comprehensive perspective on religion, literature, and cultural heritage, providing readers with profound knowledge.

पंचरत्न कोमल गीता- स्व. कोमलनाथ अधिकारी

लेखक: स्व. कोमलनाथ अधिकारी
प्रकाशक: नारायण प्रसाद आचार्य
प्रकाशक र वितरक: यशोदा पुस्तकालय
भाषा: नेपाली र संस्कृत
पाना: ३२०

“पंचरत्न कोमल गीता” पुस्तक एक महत्त्वपूर्ण कृति हो, जसको लेखक स्व. कोमलनाथ अधिकारी हुनुहुन्छ। यो पुस्तक नारायण प्रसाद आचार्य द्वारा प्रकाशित र यशोदा पुस्तकालय द्वारा वितरित छ। यो कृति नेपाली र संस्कृत भाषामा उपलब्ध छ र कुल ३२० पानामा विस्तारित छ।

यो पुस्तकमा धर्म, साहित्य र सांस्कृतिक धरोहरको समग्र दृष्टिकोण पाइन्छ, जसले पाठकहरूलाई गहन ज्ञान प्रदान गर्दछ।

Pancharatna Komal Geeta – Late Komalnath Adhikari

Author: Late Komalnath Adhikari
Publisher: Narayan Prasad Acharya
Publisher and Distributor: Yashoda Pustakalaya
Pages: 320
Language: Nepali and Sanskrit

“Pancharatna Komal Geeta” is a significant work authored by the late Komalnath Adhikari. This book is published by Narayan Prasad Acharya and distributed by Yashoda Pustakalaya. It is available in both Nepali and Sanskrit languages and spans a total of 320 pages.

This book offers a comprehensive perspective on religion, literature, and cultural heritage, providing readers with profound knowledge.

पंचरत्न कोमल गीता- स्व. कोमलनाथ अधिकारी

लेखक: स्व. कोमलनाथ अधिकारी
प्रकाशक: नारायण प्रसाद आचार्य
प्रकाशक र वितरक: यशोदा पुस्तकालय
भाषा: नेपाली र संस्कृत
पाना: ३२०

“पंचरत्न कोमल गीता” पुस्तक एक महत्त्वपूर्ण कृति हो, जसको लेखक स्व. कोमलनाथ अधिकारी हुनुहुन्छ। यो पुस्तक नारायण प्रसाद आचार्य द्वारा प्रकाशित र यशोदा पुस्तकालय द्वारा वितरित छ। यो कृति नेपाली र संस्कृत भाषामा उपलब्ध छ र कुल ३२० पानामा विस्तारित छ।

यो पुस्तकमा धर्म, साहित्य र सांस्कृतिक धरोहरको समग्र दृष्टिकोण पाइन्छ, जसले पाठकहरूलाई गहन ज्ञान प्रदान गर्दछ।

SKU: Pancharatna Komal Geeta - Late Komalnath Adhikari
Category:
Tag:
Weight 0.326 kg
Dimensions 10.8 × 3.1 × 19.8 cm
book-author

Late Komalnath Adhikari, Narayan Prasad Acharya

format

Language

Nepali, Sanskrit

Publisher and Distributor

Yashoda Pustakalaya