Shukasagar Shrimadbhagavat Dwadashskandha Sametko Shrikrishnacharitra – Dr. Narendra Kumar Sharma Khatiwada

 760.00 800.00

Shukasagar Shrimadbhagavat Dwadashskandha Sametko Shrikrishnacharitra – Dr. Narendra Kumar Sharma Khatiwada

Author: Dr. Narendra Kumar Sharma Khatiwada
Publisher and Distributor: Subba Homanath Kedarnath
Edition: Eighth
Pages: 638
Language: Nepali

The only original Shukasagar Shrimad Bhagavat Dwadasa Skandha including Shrikrishnacharitra, which has been appreciated by old royals and brothers for hundreds of years (since 1944 V.S. or 1886 A.D.). This book presents the story of all twelve skandhas of Shukasagar in Nepali language, arranged in shloka form.

शुकसागर श्रीमद्भागवत द्वादशस्कन्ध समेतको श्रीकृष्णचरित्र- डा. नरेन्द्रकुमार शर्मा खतिवडा

लेखक: डा. नरेन्द्रकुमार शर्मा खतिवडा
प्रकाशक तथा वितरक: सुब्बा होमनाथ केदारनाथ
संस्करण: अठौं
पाना: ६३८
भाषा: नेपाली

सयौं वर्ष (सम्वत् १९४४ अर्थात सन् १८८६) देखि चलिआएको पुरानु राजा बजिर भाई भारदार बुढा पुराना दाजूभाई द्वारा सह्रनी गरिएको एकमात्र असली शुकसागर श्रीमद्भागवत द्वादशस्कन्ध समेतको श्रीकृष्णचरित्र। यसमा शुकसागर बाह्रै स्कन्धहरुको कथा नेपाली भाषा श्लोकबध्द गरी प्रस्तुत पुस्तक।

 

Shukasagar Shrimadbhagavat Dwadashskandha Sametko Shrikrishnacharitra – Dr. Narendra Kumar Sharma Khatiwada

Author: Dr. Narendra Kumar Sharma Khatiwada
Publisher and Distributor: Subba Homanath Kedarnath
Edition: Eighth
Pages: 638
Language: Nepali

The only original Shukasagar Shrimad Bhagavat Dwadasa Skandha including Shrikrishnacharitra, which has been appreciated by old royals and brothers for hundreds of years (since 1944 V.S. or 1886 A.D.). This book presents the story of all twelve skandhas of Shukasagar in Nepali language, arranged in shloka form.

शुकसागर श्रीमद्भागवत द्वादशस्कन्ध समेतको श्रीकृष्णचरित्र- डा. नरेन्द्रकुमार शर्मा खतिवडा

लेखक: डा. नरेन्द्रकुमार शर्मा खतिवडा
प्रकाशक तथा वितरक: सुब्बा होमनाथ केदारनाथ
संस्करण: अठौं
पाना: ६३८
भाषा: नेपाली

सयौं वर्ष (सम्वत् १९४४ अर्थात सन् १८८६) देखि चलिआएको पुरानु राजा बजिर भाई भारदार बुढा पुराना दाजूभाई द्वारा सह्रनी गरिएको एकमात्र असली शुकसागर श्रीमद्भागवत द्वादशस्कन्ध समेतको श्रीकृष्णचरित्र। यसमा शुकसागर बाह्रै स्कन्धहरुको कथा नेपाली भाषा श्लोकबध्द गरी प्रस्तुत पुस्तक।

 

SKU: Shukasagar Shrimadbhagavat Dwadashskandha Sametko Shrikrishnacharitra - Dr. Narendra Kumar Sharma Khatiwada
Category:
Tag:
Weight 1.65 kg
Dimensions 19.2 × 3.5 × 25.3 cm
book-author

Dr. Narendra Kumar Sharma Khatiwada

format

Language

Nepali

Publisher and Distributor

Subba Homanath Kedarnath