Showing 1–20 of 23 results

 • Aadhibakta Digdarsan Shrot Samagri By Govinda Khanal

  Aadhibakta Digdarsan Shrot Samagri

  Author: Govinda Khanal
  Publication: Pairavi Prakashan
  Second Edition: 2081 B.S.

  Questions and answers prepared according to the new curriculum of advocates 2079.

  अधिवक्त्ता दिग्दर्शन स्रोत सामग्री- गोविन्द खनाल

  लेखक: गोविन्द खनाल
  प्रकाशक: पैरवी प्रकाशन
  दोस्रो संस्करण: २०८१

  अधिवाक्त्ताको नयाँ पाठ्यक्रम २०७९ आनुसार तयार पारिएको प्रश्नोत्तर

   636.00 795.00
 • Banking Tatha Bittiya Sastha Sambandhi Yen ra Niyamawali

  A commentary book with original sections and rules
  मूल दफा र नियमसहित एक टिप्पणी पुस्तक।
  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र सम्पत्ति शुध्दिकरण (मनी लाउन्डरिग्ङ) निवारण ऐन, २०६४ दोस्रो संशोधन २०७० का साथै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ संशोधन, आदि जस्ता नियम र नियमावली प्रस्तुत भएका छन्।

   620.00 775.00
 • Bharstrachaar Niwaran Sambandhi Kanun

  भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानून
  Author: Jyanindra Bahadur Shrestha
  Publisher: Pairavi Prakashan
  Sixth Edition: 2078, Baisakh
  Book Cover Color: Mixed
  A commentary book with original sections and rules.
  मूल दफा र नियमसहित एक टिप्पणी।

   556.00 695.00
 • Constitutional History of Nepal And Constitutional Documents By Top Bahadur Singh

  Constitutional History of Nepal and Constitutional Documents
  Author: Top Bahadur Singh
  Publication: Pairavi Prakashan
  Edition: 2081, Ashar 1
  Nepal Government Statutory Law, 1947
  Nepal Interim Governance Statute, 1950
  Constitution of the Kingdom of Nepal, 1958
  Constitution of Nepal, 2015
  Constitution of the Kingdom of Nepal, 1990
  Interim Constitution of Nepal, 2007
  Constitution of Nepal, 2015 (with Second Amendment)

  नेपाल को संवैधानिक इतीहास र संवैधानिक अभिलेखहरु
  लेखक: टोपबहादुर सिंह
  प्रकाशक:पैरवी प्रकाशन
  संस्करण: २०८१ असार १
  नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४
  नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७
  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
  नेपालको संविधान , २०१५
  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
  नेपालको संविधान, २०७२ (दोस्रो संशोधनसहित)

   1,036.00 1,295.00
 • Constitutional Law and Comparative Nepalese Constitutions

  Constitutional Law and Comparative Nepalese Constitutions
  Author: Laxmi Prasad Kharel
  Publisher: Pairavi Prakashan
  Published Year: 2019, August

  This book has elaborated the history of Constitutional law and epoch-making leading cases, especially of democratic countries i.e. India, the UK, the USA and Nepal. Moreover, it is one of the requirements for students studying Constitutional Law at the LL.B. and LL.M. levels.

   700.00 875.00
 • Evidence Law- Prakash Wasti

  प्रमाण कानून

  लेखक: प्रकाश वस्ती (Prakash Wasti )
  Publisher: Pairavi Prakashan
  Published Year: 2081, Ashar 1
  ISBN Number: 9789937599658

  भारतीय साक्ष्य अधिनियम (सन् २०२३), प्रमाण ऐन, २०३१को दोस्रो संशोधन (२०७७) र विभिन्न मुलुकी संहिताहरु (२०७४) समेत मिलाइएको रुपमा र कानून स्नातक तह एलएल.बी. को पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तक।

  Aligned with the Indian Evidence Act (2023), the second amendment of the Evidence Act, 1974 (2020), and various National Codes (2017) and also based on the LLB (Bachelor of Laws) curriculum.

   556.00 695.00
 • Hamro Kanun Itihasko Nalibeli

  हाम्रो कानून इतिहासको नालीबेली
  Author: Prakash Wasti
  Publisher: Pairavi Prakashan
  Published Year: 2079 Ashar

  किरातकालदेखि २०७८ सालसम्मका कानूनी गतिविधि आधिकारिक जानकारी पुस्तक।
  A book with official information on legal activities from the Kirat period to the year 2078.

   1,760.00 2,200.00
 • Hamro Kanuni Itihasko Kehi Jhakiharu

  हाम्रो कानूनी इतिहासका केही झाँकीहरु
  Author: Prakash Wasti
  Publisher: Pairavi Prakashan
  Published Year: 2063

  पूर्वाञ्चल वि.वि. को बि.ए. एल.एल.बी., त्रि.वि.वि. को एलएल.बी.५०१ तथा बि.ए. एलएल.बी.- ४८१ को नेपालको कानूनी इतिहासको पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तक।
  A book based on the legal history curriculum of Nepal, specifically for the B.A. LL.B. program of Purvanchal University, and the LL.B. 501 and B.A. LL.B. 481 courses of Tribhuvan University.

   396.00 495.00
 • Isthaniya Sarkar Sanchalan Yen, 2074

  A list of local laws and regulations.
  स्थानीय तहसंग सम्बन्धीत केहि ऐन र नियमहरु समेत समावेश पुस्तक

   716.00 895.00
 • Isthaniya Taha lai Nyayek Aadhikar

  In this book, the authority of the local level has been made clear and overdue according to the Muluki Civil Code, 2074 and Muluki Criminal Code, 2074.

  Author: Narayan Shrestha
  Publisher: Pairavi Prakashan
  Published Year: Third edition 2078

   316.00 395.00
 • Justice and Judge by Gobinda Khanal

  Justice and Judge
  Utilized for the written examination syllabus of the district judge and for all groups related to the judicial service.
  Author: Gopal Khanal
  Publication: Pairavi Prakashan
  Edition: 2080, Chaitra 15

  न्याय र न्यायाधिश
  जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम आधारित र न्याय सेवासँग सम्बध्द सबै समुहको लागि उपयोग।
  लेखक: गोविन्द खनाल
  प्रकाशक:पैरवी प्रकाशन
  संस्करण: २०८० चैत १५

   956.00 1,195.00
 • Kanun Ra Rajniti

  कानून र राजनीति
  Author: Dr. Bhimarjun Acharya
  Publisher: Pairavi Prakashan
  Published Year: 2071

  नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक विकासका घटनाहरुमा आधारित पुस्तक। (२२ औं कृति)
  A deeply insightful book tracing Nepal’s political and constitutional evolution through significant events. (22nd edition)

   680.00 720.00
 • Kanuni Likhatka Masauda

  A highly useful book for drafting documents related to offices, courts, and households, advocate exams, scribes, and for Tribhuvan University’s LL.B. and B.A.LL.B. programs.
  अड्डा, अदालत र घरसारमा लेखिने लिखतसम्बन्धी मसौदा, अधिवक्ताको परिक्षा, लेखनदास तथा त्रि.वि. का एलएल.बि र बि.ए.एलएल.बि. का लागी अति उपयोग पुस्तक।

   796.00 995.00
 • Kanuni Nepali Bhasa Ra Sahitya

  कानूनी नेपाली भाषा र साहित्य
  Author: Prakash Wasti
  Publisher: Pairavi Prakashan
  Published Year: 2079, Poush

  यस पुस्तकले कानूनीभित्र साहित्यलाई स्थापित गर्ने जमर्को गरेको छ भने साहित्यभित्र कानूनको खोजि गरेको छ।
  This book aims to integrate literature into the field of law, while also delving into the exploration of legal themes within literary works.

   1,200.00 1,500.00
 • Muluki Yen: Ek Tippni

  मुलुकी ऐन मूल दफासहित एक तिपन्नी (२०१९/१२/३०), यसमा २०७२/११/१३ सम्म को अन्तिम संशोधन मिलायको र यो ऐन २०६५/२/१५ देखि लागु भय0को थियो।
  A commentary on the Muluki Ain (Civil Code) with the original sections (as of 2019/12/30), including the latest amendments up to 2072/11/13. This Act has been in effect since 2065/2/15.

   700.00 875.00
 • Nepalese Legal History of Nepal

  Nepalese Legal History of Nepal
  Author: Laxmi Prasad Kharel
  Publisher: Pairavi Prakashan
  Published Year: 2018, July

  Legal history of Nepal from the Kirat period to recent times.

   516.00 645.00
 • Nijamati Sewa Yen, 2048 Tatha Nijamati Sewa Niyamawali,2070

  निजामती सेवा ऐन, २०४८ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५०
  Author: Narayan Shrestha
  Publisher: Pairavi Prakashan
  Published Year: 2077 Falgun

  This book includes key regulations such as the Civil Service (Fourth Amendment) Act, 2072, the Civil Service (Fifteenth Amendment) Rules, 2076, the Civil Service Employee Conduct Rules, 2065, the Good Governance Acts and Rules of 2064 and 2065, and the Employee Adjustment Act, 2074. These documents guide civil service conduct and governance.
  मूल दफा र मियमसहित निजामती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७२/३/२९ तथा निजामती सेवा (पन्ध्रौं संशोधन) नियमावली, २०७६/१/३० समेत उल्लेख गरिएको एवंम निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धि नियमावली, २०६५, सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली,२०६५, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ समेत समावोस पुस्तक।

   356.00 445.00
 • Niyam Sangraha Part-1

  A book including the District Court Regulations (2075), High Court Regulations (2073), Supreme Court Regulations (2074), Civil Procedure Code Regulations (2075), Criminal Procedure Code Regulations (2075), Criminal Investigation Regulations (2075), Criminal Sentence Execution Regulations (2076), Supreme Court Constitutional Bench Operation Regulations (2072), Criminal Sentence Determination and Implementation Regulations (2075), Criminal Victim Relief Fund Regulations (2077), and other essential rules.
  जिल्ला अदालत निमावली (२०७५), उच्च अदालत निमावली (२०७३), सर्वोच्च अदालत निमावली (२०७४), मुलुकी देवानी कार्यविधि निमावली(२०७५), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि निमावली (२०७५), फौजदारी कसूरको अनुसन्धानसम्बन्धी निमावली (२०७५), फौजदारी कसूर कैदकट्टा निमावली (२०७६), सर्वोच्च अदालत सवैधानिक इजलास संचालन निमवाली (२०७२), फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निमवाली (२०७५), फौजदारी कसूर पीडित राहतकोष निमवाली २०७७ र अन्य मुल नियमहरु समावेश पुस्तक।

   716.00 895.00
 • Outline Of Fiscal Law in Nepal

  Outline Of Fiscal Law in Nepal
  Author: Him Raj Giri
  Publisher: Pairavi Prakashan
  Published Year: 2015, July A.D.
  ISBN Number: 993759950-4

  This book is based on the B.A.LL.B and LL.B course study at the Faculty of Law, Tribhuvan University, Nepal. It is designed to benefit students at various levels of legal education and is useful for all individuals interested in law.

   300.00 375.00
 • Reports of the Education Commissions of Nepal (with reviews)- Gopinath Sharma

  Reports of the Education Commissions of Nepal (with reviews)- Gopinath Sharma

  Author: Gopinath Sharma
  Publication & Distributors: Makalu Publication House
  Fourth Edition: 2078
  Pages: 886
  Language: Nepali

  – The visionary National Education Plan of 2010, which laid the foundation for Education in Nepal by 2011.
  – The thorough and insightful Comprehensive National Education Committee Report of 2018.
  – The ambitious and forward-thinking National Education System Plan spanning 2028 to 2032.
  – The prestigious Royal Higher Education Plan of 2039, followed by the influential Royal Higher Education Report of 2040.
  – The pivotal National Education Commission of 2047, whose findings were documented in the Reports of the National Education Commission of 2049.
  – The significant and comprehensive Reports of the High-Level National Education Commission of 2055.
  – The detailed and strategic Concept Paper on Proposed School Education Policy and Action Plan, presented in the Report of the High-Level Education Task Force of 2058.

  नेपालका शिक्षा आयोगका प्रितिवेदनहरु (समीक्षासहित)- गोपीनाथ शर्मा

  लेखक: गोपीनाथ शर्मा
  प्रकाशक र वितरक: मकालु प्रकाशन गृह
  चौथौ संस्करण: २०७८
  पाना- ८८६
  भाषा: नेपाली

  राष्ट्रिय शिक्षा योजना- २०१० (नेपालमा शिक्षा- २०११), सर्वाग्ङीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिकोको रिपोर्ट- २०१८, राष्ट्रिय शिक्षा पध्द्दती २०२८-३२ सम्मको योजना, शाही उच्च शिक्षा योजना- २०३९ (शाही उच्च शिक्षा प्रितिवेदन- २०४०), राष्ट्रय शिक्षा आयोग- २०४७ (राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका प्रितिवेदन- २०४९), उच्चस्तरीय राष्ट्रय शिक्षा आयोगका प्रितिवेदन- २०५५, विद्यालय शिक्षा प्रस्तावित कार्यनीति र कार्ययोजनाको अवधारणापत्र (शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन – २०५८)

   1,199.00 1,499.00