Showing all 3 results

 • Ashra By Balen Shah

  Ashra By Balen Shah

  Author: Balen Shah
  Publication: Book Hill
  1st Edition: April 27, 2024
  Origin: Nepal
  ISBN13: 9789937753753
  ISBN10: 9937753759
  Pages: 207
  Dimensions:5.2 x 8.0 x 0.4 inches
  Weight: 235 g

  This poetry comprises over a hundred poems written by Balen. The collection is organized into four sections: love, tragedy, politics, and philosophy, each featuring a series of short poems.

  आश्र बालेन

  लेखक:बालेन शाह
  प्रकाशक:बुक हिल
  प्रथम संस्करण: २०८१/८२

  यो कविता संग्रह बालेनद्वारा लेखिएका सय भन्दा बढी कविताहरू समेटिएको छ। यो संग्रह चार भागहरूमा विभाजित छ: प्रेम, दुःखान्त, राजनीति, र दर्शनशास्त्र, प्रत्येक भागमा केही छोटा कविताहरू समावेश छन्।

   566.00 666.00
 • Chanakya Neeti (With Simple Explanation) – Roshan Dahal

  Chanakya Neeti (With Simple Explanation) – Roshan Dahal

  Author: Roshan Dahal
  Publisher and Distributor: Panchpokhari Publication House
  Edition: First (2075)
  Pages: 216
  Language: Nepali & Sanskrit
  ISBN: 978-9937-04415-8

  चाणक्य नीति (सरल व्याख्यासहित)- रोशन दाहाल

  लेखक: रोशन दाहाल
  प्रकाशक र वितरक: पाँचपोखरी प्रकाशन गृह
  संस्करण: पहिलो (२०७५)
  पाना: २१६
  भाषा : नेपाली र संस्कृत

   200.00 250.00
 • Smriti Ra Anubhuti by Prof. Dr. Surendra

  स्मृति र अनुभूति
  Author: प्रा.डा. सुरेन्द्र के.सी.
  Publisher: Pairavi Prakashan
  Published Year:2080 Chaitra
  ISBN Number: 978-9937-9673-3-4
  Color: Light Green

   875.00 875.00