Showing the single result

 • Prashasan ra Bikas (Sahasachiv tatha Upasachiv Padka Lagi) – Er. Ishwar Chandra Marhatta, Er. Bharat Kumar Yadav Ra Er. Jankraj Pant

  Prashasan ra Bikas (Sahasachiv tatha Upasachiv Padka Lagi) – Er. Ishwar Chandra Marhatta, Er. Bharat Kumar Yadav Ra Er. Jankraj Pant

  Administration and Development (for the positions of Joint Secretary and Under Secretary) – Er. Ishwar Chandra Marhatta, Er. Bharat Kumar Yadav and Er. Jankraj Pant

  Authors: Er. Ishwar Chandra Marhatta, Er. Bharat Kumar Yadav and Er. Jankraj Pant
  Publisher and Distributor: Kitab Sewa
  First Edition: Paush 2079
  Pages: 463
  Language: Nepali

  This book is based on the new written curriculum for the open and internal competitions of all groups/sub-groups of the Public Service Commission Nepal Engineering Service, Nepal Economic and Statistics Service, Agriculture, Veterinary, Forestry, Miscellaneous, and Education Services. It includes sample questions and answers.

  प्रशासन र विकास (सहसचिव तथा उपसचिव पदका लागि)- ई. ईश्वर चन्द्र मरहट्टा, ई. भरत कुमार यादव र ई. जनकराज पन्त

  लेखक: ई. ईश्वर चन्द्र मरहट्टा, ई. भरत कुमार यादव र ई. जनकराज पन्त
  प्रकाशक र वितरक: किताब सेवा
  पहिलो संस्करण: २०७९, पौंष
  पाना: ४६३
  भाषा: नेपाली

  लोक सेवा आयोग नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, नेपाल आर्थिक तथा तथ्याङ्क सेवा, कृषि, भेटनरी, वन, विविध, शिक्षा सेवाका सबै समूह/ उपसमूहको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको लिखित नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित र यस पुस्तकमा नमूना प्रश्नोत्तर सहित उल्लेख गरिएको छ ।

   1,200.00 1,500.00