Banking Tatha Bittiya Sastha Sambandhi Yen ra Niyamawali

 620.00 775.00

A commentary book with original sections and rules
मूल दफा र नियमसहित एक टिप्पणी पुस्तक।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र सम्पत्ति शुध्दिकरण (मनी लाउन्डरिग्ङ) निवारण ऐन, २०६४ दोस्रो संशोधन २०७० का साथै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ संशोधन, आदि जस्ता नियम र नियमावली प्रस्तुत भएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन र नियमावली
लेखक:
प्रकाशक: पैरवी प्रकाशन
छैटौं संस्करण: २०८०, असोज ३
बुकको कलर: रातो

SKU: Banking Tatha Bittiya Sastha Sambandhi Yen ra Niyamawali
Categories:, ,
Tags:,
Weight 0.75 kg
book-author

Gayendra Bahadur Shrestha

format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.